• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

38.nodaļa. Vienošanās piemērošana pirmstiesas kriminālprocesā (433.-438.pants)

02.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-229/2021 Apsūdzētā tiesību nodrošināšana vienošanās procesā saistībā ar mantu, kas atzīstama par noziedzīgi iegūtu

Lejupielādēt

19.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2019 Prokurora un apsūdzētā noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu obligāta sastāvdaļa – vienošanās par apsūdzētajam piederošās mantas īpašo konfiskāciju

Lejupielādēt

07.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-252/2010 Vienošanās par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu kā būtiska vienošanās protokola sastāvdaļa

Lejupielādēt

04.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-555/2009 Cietušā tiesības izteikt viedokli par vienošanās procesa iespējamo piemērošanu

Lejupielādēt

23.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-70/2009 Vienošanās protokola saturs

Lejupielādēt

05.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-598/2007 Vienošanās protokola nosacījumu struktūra un šo nosacījumu secība

Lejupielādēt

07.08.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-523/2006 Par prokurora kompetenci, slēdzot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

Lejupielādēt