• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

39.nodaļa. Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskajai personai

14.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2016 Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas juridiskajai personai nosacījumi

Lejupielādēt