• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

44.nodaļa. Tiesas sēdes gaitas fiksēšana (482.-485.pants)

27.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/2019 Tiesas sēdes gaitas fiksēšana

Lejupielādēt

12.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2019 Nepilnīga tiesas sēdes protokola sekas

Lejupielādēt

16.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-302/2014 Nepilnīgs tiesas sēdes protokols

Lejupielādēt

27.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-71/2013 Tiesas sēdes protokola kopiju tulkojums

Lejupielādēt

30.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2013 Apsūdzētā, kas atrodas apcietinājumā, piezīmju par tiesas sēdes protokolu iesniegšanas termiņš

Lejupielādēt

12.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-504/2010 Tiesas sprieduma neatbilstība tiesas sēdes protokolam

Lejupielādēt