• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

48.nodaļa. Tiesvedības īpatnības cietušā un apsūdzētā izlīguma gadījumā (536.-538.pants)

31.08.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2021 Kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma izdarīšanā apsūdzētā un cietušā izlīgums tiesvedības laikā

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2021 Apsūdzētā tiesības noslēgt izlīgumu

Lejupielādēt

23.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-102/2010 Apsūdzētā un cietušā paziņojums par izlīgumu

Lejupielādēt

19.12.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2007 Izlīgums kā kriminālprocesa izbeigšanas priekšnoteikums

Lejupielādēt

21.11.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-681/2006 Par izlīgumu vienošanās procesā

Lejupielādēt