• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

4.nodaļa. Apstākļi, kas liedz veikt kriminālprocesu (50.-58.pants)

19.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-197/2018 Tikai draudzības apstiprināšana sociālajos tīklos vien nav pietiekams pamats interešu konflikta pastāvēšanas konstatēšanai

Lejupielādēt

29.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2018 Pierādījumi, ko procesuālo uzdevumu izpildītājs ieguvis pēc viņa nopratināšanas liecinieka statusā

Lejupielādēt

07.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2018 Tiesneša piedalīšanās lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā, kurā šis tiesnesis iepriekš pieņēmis organizatoriska rakstura procesuālu lēmumu

Lejupielādēt

04.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-513/2013 Tiesneša noraidīšanas pamatojums

Lejupielādēt

17.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-629/2010 Tiesneša piedalīšanās lietas izskatīšanā vienā no izdalītajiem kriminālprocesiem

Lejupielādēt

17.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/2010 Tiesneša piedalīšanās kriminālprocesā, kurā pieņemts procesuāls lēmums

Lejupielādēt

31.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-472/2007 Kriminālprocesa likuma 52. panta ceturtās daļas 1. punkta skaidrojums

Lejupielādēt

28.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-385/2007 Interešu konflikts tiesnesim

Lejupielādēt

27.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-268/2006 Ja tiesnesis lēmis par drošības līdzekļa piemērošanu laikā, kad bija spēkā Latvijas Kriminālprocesa kodekss, uz viņu nevar attiecināt Kriminālprocesa likuma aizliegumu, kas paredzēts Kriminālprocesa likuma 52.panta ceturtās daļas 1.punktā

Lejupielādēt