• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

55.nodaļa. Kriminālprocess, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus (592.-609.pants)

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2020 Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2020 Apstākļi, kas izvērtējami, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekli

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-[R]/2020 Personas, par kuru pieņemts lēmums par krimināllietas nosūtīšanu tiesai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai, informēšana par krimināllietas nosūtīšanu tiesai

Lejupielādēt

2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2017 Pamats medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanai uz mazāk ierobežojošu un medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa atcelšanai; Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas ilgums

Lejupielādēt

2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2017 Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju

Lejupielādēt

15.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-360/2012 Personai, kurai ir atcelta medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana, nav nosakāma nodošana tuvinieku vai citu personu, kas veic slimnieku kopšanu, gādībā un medicīnas iestādes uzraudzībā pēc dzīvesvietas

Lejupielādēt

20.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-531/2011 Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanas pamats; personu loks, kas var pārsūdzēt lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu

Lejupielādēt

07.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-397/2011 Tiesas lēmums saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 605.panta trešo daļu par krimināllietas nodošanu prokuroram pirmstiesas procesa pabeigšanai

Lejupielādēt

15.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-324/2010 Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšana vai atcelšana

Lejupielādēt