• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

59.nodaļa. Process par noziedzīgi iegūtu mantu (626.-631.pants)

19.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2009 Procesā par noziedzīgi iegūtu mantu iesaistīto personu loks

Lejupielādēt

06.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2008 Process par noziedzīgi iegūtu mantu

Lejupielādēt