• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

60.nodaļa. Spriedumu un lēmumu nodošana izpildei (632.-639.pants)

20.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/2016 Naudas soda samaksas termiņa atlikšanas vai sadalīšanas nosacījumi

Lejupielādēt

18.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-357/2009 Sprieduma izpildes atlikšana

Lejupielādēt