• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

61.nodaļa. Spriedumu un lēmumu izpildes laikā radušos jautājumu izskatīšana(640.-654.pants)

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2021 Brīvības atņemšanas soda noteikšana personai ar smagiem veselības traucējumiem

Lejupielādēt

21.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2016 Kaitējuma kompensācijas noteikšana noziedzīgā nodarījumā, ko izdarījušas dažādos kriminālprocesos notiesātas personas

Lejupielādēt

05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2014 Tiesa, kas var atzīt, ka persona ļaunprātīgi izvairās no tiesas spriedumā noteiktā soda – piespiedu darbs – izciešanas

Lejupielādēt

29.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-670/2005 Tiesas lēmuma tiesiskuma pārbaudes atteikums kasācijas kārtībā

Lejupielādēt