• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

63.nodaļa. Spēkā esošo nolēmumu jauna izskatīšana sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu (662.-672.pants)

07.04.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-151/2022 Nolēmumu izpildes apturēšana, izskatot lietu Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā

Lejupielādēt

18.08.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-508/2020 Advokāta pieteikuma par spēkā stājušos tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna saturs

Lejupielādēt

14.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-43/2019 Satversmes tiesas spriedums kā jaunatklāts apstāklis

Lejupielādēt

19.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-605/2017 Lietas izskatīšanas robežas pēc tiesas nolēmuma atcelšanas un lietas nosūtīšanas jaunai izskatīšanai sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu

Lejupielādēt

03.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-608/2013 Pieteikumā Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā par lietas izskatīšanu no jauna izteiktais prasījums

Lejupielādēt

07.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-522/2010 Apstrīdētā nolēmuma atcelšana neapšauba tā spēkā esamību un izpildi līdz nolēmuma atcelšanai un jaunai izskatīšanai

Lejupielādēt

31.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-462/2010 Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā izskatāmie tiesas nolēmumi

Lejupielādēt

31.05.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-273/2010 Senatora lēmums par atteikumu pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu nav skatāms Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā

Lejupielādēt

14.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-195/2010 Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā izskatāmie tiesu nolēmumi

Lejupielādēt

14.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-525/2009 Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā izskatāmie tiesas nolēmumi

Lejupielādēt