• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

64.nodaļa. Sadarbības vispārīgie noteikumi (673.-681.pants)

19.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-578/2017 Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu izmantošana pierādīšanā, ja tiek pārņemts ārvalstī uzsākts kriminālprocess

Lejupielādēt

20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2016 Pierādījumu pieļaujamība starptautiskās sadarbības krimināltiesiskajā jomā ietvaros

Lejupielādēt