• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

65.nodaļa. Personas izdošana Latvijai (682.-695.pants)

24.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-215/2021 Galīgā soda noteikšana no ārvalsts izdotai personai

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2020 Galīgā soda noteikšana no ārvalsts izdotai personai

Lejupielādēt

09.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2013 Personas saukšana pie kriminālatbildības par noziedzīgu nodarījumu, par kuru tā nav tikusi izdota

Lejupielādēt

30.08.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-447/2012 Ārvalsts izdotās personas kriminālatbildības un soda izpildes ietvari

Lejupielādēt

14.10.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-472/2011 Ārvalsts izdotās personas kriminālatbildības un soda izpildes ietvari

Lejupielādēt