• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

6.nodaļa. Cietušais un viņa pārstāvība (95.-108.pants)

28.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-243/2021 Cietušais kriminālprocesā par noziedzīgu nodarījumu, kā rezultātā kaitējums nodarīts pašvaldības kapitālsabiedrībai

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2021 Īpaši aizsargājama cietušā – pilngadīgas personas, kura cietusi noziedzīgā nodarījumā, kas vērsts pret personas tikumību vai dzimumneaizskaramību, – nopratināšana tiesā

Lejupielādēt

23.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/2020 Cietušā pārstāvja tiesības pēc pārstāvamā nāves pārsūdzēt kriminālprocesu veicošās amatpersonas lēmumu, ar kuru tiek aizskartas cietušā likumīgās intereses

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2020 Īpaši aizsargājama cietušā nopratināšanas iespējamība tiesas sēdē

Lejupielādēt

18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2019 Cietušā rakstveida (pašrocīgi rakstīto) liecību iesniegšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

27.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-536/2018 Cietušā uzaicinātā juridiskās palīdzības sniedzēja iesniegts kaitējuma kompensācijas pieteikums

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2018 Obligātā juridiskā palīdzība nepilngadīgajam cietušajam

Lejupielādēt

07.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2017 Cietušā informēšana par viņa pamattiesībām kriminālprocesā

Lejupielādēt

28.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-480/2016 Ierobežojums cietušā uzaicinātajam juridiskās palīdzības sniedzējam iesniegt kasācijas sūdzību

Lejupielādēt

12.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-18/2015 Personas, kuras var tikt atzītas par cietušo Kriminālprocesa likuma 95.panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

18.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-514/2013 Par cietušajiem Kriminālprocesa likuma 95.panta trešās daļas izpratnē var atzīt vairākas personas

Lejupielādēt

20.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/2013 Personas, kurai nodarīts kaitējums, tiesības tikt atzītai par cietušo

Lejupielādēt

07.12.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-628/2012 Personu loks, kuras saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 95.panta trešo daļu var tikt atzītas par cietušo kriminālprocesā, ja persona ir mirusi

Lejupielādēt

08.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-392/2011 Cietušā tiesības piedalīties apelācijas instances tiesas sēdē

Lejupielādēt

04.02.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2010 Kompensācijas noteikšana par cietušajam radīto kaitējumu

Lejupielādēt

18.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-35/2007 Cietušā pārstāvja pilnvarojums kriminālprocesā

Lejupielādēt