• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Astotā nodaļa. Termiņi un tiesu izdevumi

16.10.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-335/2001

Lejupielādēt