• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Desmitā nodaļa. Krimināllietas ierosināšana

07.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/1998 Ja prokurors publiskās apsūdzības lietā lūdzis pārkvalificēt tiesājamo nodarījumu un atzīt tiesājamo par vainīgu privātapsūdzības nodarījumā, tiesa lietu izbeidz, ja lietā nav cietušā sūdzības un tiesas sēdē viņš mutiski nav lūdzis saukt tiesājamo pie kriminālatbildības

Lejupielādēt