• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Sestā nodaļa. Drošības līdzekļi

16.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-501/2005 Ja drošības naudu iemaksā nevis persona, kurai šis drošības līdzeklis piemērots, bet cita persona, tad šī persona nav tiesīga pārsūdzēt tiesas nolēmumu daļā par drošības naudas ieskaitīšanu valsts budžetā

Lejupielādēt