• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit atstotā nodaļa. Ģenerālprokurora lēmumu pārsūdzēšanas un izskatīšanas kārtība

10.10.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKS-3/2000 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 466. pantu ģenerālprokurora lēmums par personas izdošanu ārvalstij ir pārsūdzams Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamentā

Lejupielādēt