• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit pirmā nodaļa. Tiesvedība uzraudzības instancē

08.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2K-1/1996 Par civilprasības nepamatotu apmierināšanu krimināllietā

Lejupielādēt

06.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. KSU-2k-30/1995 Par daļu atbildības principa piemērošanu, izskatot civilprasību krimināllietās

Lejupielādēt