• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit trešā nodaļa. Tiesvedība medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu pielietošanai

18.02.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/1997 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 399. pantu uz tiesas sēdi aicināms eksperts - tiesu psihiatrs. Tiesas sēdē jānoklausās eksperta - tiesu psihiatra atzinums par tās personas psihisko stāvokli, kurai piemērojami medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi

Lejupielādēt