• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīspadsmitā nodaļa. Apsūdzētā saukšana pie kriminālatbildības un nopratināšana

10.12.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-572/2002

Lejupielādēt

12.02.2002. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2002

Lejupielādēt

18.09.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-290/2001

Lejupielādēt

13.02.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-42/2001

Lejupielādēt

12.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/1999

Lejupielādēt

28.09.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-252/1999

Lejupielādēt

24.11.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-365/1998

Lejupielādēt

25.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-276/1998

Lejupielādēt

16.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-348/1997

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/1996

Lejupielādēt