• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Senatoru kopsapulču lēmumi

Likuma „Par tiesu varu” 49.1 pantā noteikts, ka Senāta departamenta senatoru kopsapulce (līdz 2014.gadam – attiecīgā Senāta departamenta un tiesu palātas tiesnešu kopsapulce) ir koleģiāla institūcija, ko aktuālu tiesību jautājumu apspriešanai sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Senāta departamenta senatoru kopsapulce apspriež aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus, lai nodrošinātu vienveidību tiesību normu piemērošanā.

Senāta departamenta senatoru kopsapulce savu viedokli par tiesību normu interpretācijas un piemērošanas jautājumiem formulē kā lēmumu, kuru publicē mājaslapā internetā.

 

  • Augstākās tiesas plēnuma lēmumi (1990-2000), kuros doti izskaidrojumi par likumu piemērošanu, pieejami sadaļā Par Augstāko tiesu/ Plēnums/ Plēnuma lēmumi