• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Lietu sadales kārtība

Saskaņā ar likuma "Par tiesu varu"  28.1  panta pirmo daļu lietu sadales plānus Augstākās tiesas departamentiem apstiprina Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 

Katram departamentam ir izstrādāta sava lietu sadales, tiesas sastāva veidošanas, tiesnešu specializācijas un tiesas sēžu priekšsēdētāju (tiesnešu-referentu) norīkošanas kārtība.

 

Senāta departamentu lietu sadales plāni 2023.gadā:

Civillietu departaments 

Krimināllietu departaments

Administratīvo lietu departaments

 

Iepriekšējo gadu lietu sadales plāni