• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

Augusts 2022
PR OT TR CE PK SE SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Kancelejas tālrunis 67020339

Lietas nr.: SKA-327/2022  

Izskatīšanas datums: 08.08.2022  

Procesa veids: Mutvārdu process, 146. zāle  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: NRDATA POS, SIA  

Atbildētājs: Latvijas nacionālais metroloģijas centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

Būtība: Sūdzība par SIA ,,Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" 02.08.2017.vēstuli Nr.01-10/MB10 UN 18.09.2017.vēstuli Nr.01-10/MB14 Kasācijas kārtībā  

Kancelejas tālrunis 67020361

Kancelejas tālrunis 67020364