• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 16. Procedural Sanctions (Sections 288-298)

21.12.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-675/2009

1. Kriminālprocesa likuma 296. panta otrajā daļā noteikts, ka apsūdzēto var izraidīt no tiesas sēžu zāles ar tiesas lēmumu, ja viņš atkārtoti būtiski traucē kārtību. Apsūdzētā izraidīšanas gadījumā tiesas sēdi var turpināt, ja tiesa nolemj, ka apsūdzētā piedalīšanās tiesas sēdē nav obligāti nepieciešama, turklāt tikai tik ilgi, kamēr ir pamats uzskatīt, ka apsūdzētais varētu turpināt traucēt kārtību tiesas sēdē. 2. Pirmās instances tiesa, neizvērtējot katrā atliktajā tiesas sēdē nepieciešamību apsūdzēto izraidīt no tiesas sēžu zāles, ir pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 296. panta otrās daļas pārkāpumu, kā arī Kriminālprocesa likuma 71. panta 3. punkta pārkāpumu.

Download