• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 42. Announcement Regarding Opening of Succession (Sections 324-327) – excluded

04.07.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-203/2017

Download

15.10.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-344/2008

1. Tas, ka mantinieks ar tiesas spriedumu sevišķās tiesāšanas kārtībā apstiprināts mantojuma tiesībās, dzēšot visas laikā nepieteiktās tiesības un prasības, nav šķērslis mantojuma prasības celšanai Civilprocesa likuma 327.panta trešajā daļā norādītajos gadījumos. Šīs likuma normas trešās daļas 4.punkts nosaka, ka šādas tiesības rodas, ja pieteikumā par izsludināšanu sniegtas nepareizas ziņas, kurām ir būtiska nozīme. 2. Tiesas uzaicinājuma sludinājums Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā domāts nezināmiem mantiniekiem un citām personām, kurām ir kādas tiesības uz mantojumu. Zināmās personas mantiniekiem ir jāuzrāda pieteikumā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās un, neatkarīgi no sludinājuma, tās ir uzaicināmas lietā attieksmes noskaidrošanai pret mantojumu.

Download

20.12.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-61/2000

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-151/1997

Download

09.07.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-118/1997

Download