• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Conflict of principles of law

13.02.2019. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-154/2019

Download

30.03.2004. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-5/2004

Pastāvot kolīzijai starp tiesiskuma principu un likuma varas jeb likuma ievērošanas principu, konkrētajā gadījumā prioritāte piešķirama likuma ievērošanas principam. Apstākļos, kad tiesību normas neatbilstība Satversmei nebija acīmredzama, tiesiskās kārtības vārdā indivīdam bija pienākums šo normu ievērot.

Download