• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 15. Compulsory Measures Related to the Deprivation of Liberty (Sections 263-287)

2021. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[R]/2021

Ievietošana ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai ir ar brīvības atņemšanu saistīts piespiedu līdzeklis, kura piemērošanas pamats noteikts Kriminālprocesa likuma 283.pantā. Tas paredz divus nosacījumus, lai personu piespiedu kārtā varētu ievietot ārstniecības iestādē. Pirmkārt, tā ir nepieciešamība izdarīt tiesmedicīnisko vai tiesu psihiatrisko ekspertīzi. Otrkārt, attiecīgo pētījumu veikšana iespējama tikai ārstnieciskā stacionāra apstākļos. Abi šie nosacījumi izvērtējami, un attiecīgais pamatojums norādāms tiesas lēmumā.

Download

2020. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[A]/2020

Download

2020. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[K]/2020

Download

2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[D]/2018

Download