• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

SUB-CHAPTER 3. Maintenance Contract (Sections 2096-2106)

30.03.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-288/2023

Download

28.08.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1876/2012

Gadījumos, kad uztura ņēmējs dzīves laikā pats ierosinājis strīdu par uztura līguma atcelšanu, mantinieki saskaņā ar Civillikuma 703.pantu ir tiesīgi turpināt uztura ņēmēja iesākto procesu. Tā kā apstrīdētā tiesiskā attiecība pieļauj uztura ņēmēja tiesību pārņemšanu Civilprocesa likuma 77.pantā paredzētajā kārtībā, tad tiesvedība lietā atbilstoši Civilprocesa likuma 214.panta 1.punktam ir apturama līdz uztura ņēmēja tiesību pārņēmēja noteikšanai.

Download

25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-227/2012

Uztura līguma personiskais raksturs ir saistīts vienīgi ar uztura ņēmēja personību, bet ne ar uztura devēja personīgu darbību saistību izpildē. Nozīme piešķirama nevis tam, kas dod saistības izpildījumu, bet gan tam, vai izpildījums sasniedzis paredzēto rezultātu.

Download

19.01.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-3/2000

Download

13.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-257/1997

Download