• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

SUB-CHAPTER 4. Mortgages of Immovable Property (Sections 1367-1380)

23.11.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-381/2017

Zvērināta notāra uzaicinājumā par mantojuma atklāšanos noteiktajā termiņā jāpiesaka tie kreditoru prasījumi, kuri mantiniekam nav zināmi. Uzaicinājuma spēks neattiecas uz mantiniekam zināmiem kreditoru prasījumiem, par kādiem, pamatojoties uz zemesgrāmatu publisko raksturu, uzskatāmi zemesgrāmatā ierakstītie hipotekārie prasījumi. Tādējādi Civillikuma 705.panta otrās daļas normā ietvertās kreditora prasījuma nepieteikšanas sekas nav attiecināmas uz prasījumiem, kas nodrošināti ar zemesgrāmatā attiecībā uz mantojuma atstājējam piederošu nekustamo īpašumu ierakstītu hipotēku.

Download

22.01.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1119/2016

Download

23.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SPC-41/2015

Download

28.02.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-812/2013

Ar izsoli, kas minēta Civillikuma 1380.panta otrajā daļā, ir jāsaprot tāda izsole, par kuru ir taisīts tiesas nolēmums (piespiedu izsole, labprātīga izsole tiesas ceļā), nevis lietas īpašnieka privātā kārtībā rīkota izsole, kuras ietvaros tiesu nolēmumi netiek prasīti un nav arī paredzēti.

Download

28.04.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-621/2010

Civillikuma 1370.pants piemērojams kopsakarā ar Zemesgrāmatu likuma 46.panta pirmo un otro daļu. Piedziņas atzīme ir šķērslis īpašnieka labprātīgam hipotēkas nostiprinājumam un nav attiecināma uz piespiedu nostiprinājumu.

Download

08.09.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-575/2004

Download

19.12.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-583/2001

Download

06.06.2001. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-388/2001

Download

14.04.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-31/1999

Download

12.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-410/1997

Download

16.10.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-131/1996

Download