• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 13. Authorities and Persons Participating in Procedure in Accordance with the Law (Sections 88 and 89)

02.02.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-996/2016

Download

19.11.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2414/2014 and separate opinion of judges Anda Briede, Aivars Keiss, Valerijs Maksimovs, Normunds Salenieks, Aigars Strupiss and Marite Zagere (CHANGE OF CASE-LAW)

Biedrība darbojas kā Civilprocesa likuma 88.panta pirmajā daļā minētā persona un ir atbrīvota no tiesas izdevumiem, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 43.panta pirmās daļas 5.punktu, ja tā vēršas tiesā, lai aizstāvētu biedra tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses ar biedrības darbības mērķiem saistītajos jautājumos.

Download

21.02.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1039/2012

Biedrība, izlietojot Biedrību un nodibinājumu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktās tiesības aizstāvēt tiesā savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, civilprocesā īsteno pārstāvību uz Civilprocesa likuma 83. un 84.panta pamata. Tāpēc biedrība nevar pretendēt uz Civilprocesa likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajiem atvieglojumiem tiesas izdevumu samaksai.

Download

27.01.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-443/2010

Citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses tiesā var aizstāvēt likumā paredzētos gadījumos. Šādas tiesības likuma „Par arodbiedrībām” 14.pantā un Darba likuma 26.pantā ir paredzētas darbinieku pārstāvošai aroda organizācijai, tādēļ, ceļot prasību tiesā, kā prasītājus lietā jānorāda konkrētas personas, kuru interesēs lieta uzsākta. Strīds, kas tieši neattiecas uz konkrētiem darbiniekiem (darbinieku grupu) neietekmē viņu tiesības un likumīgās intereses, nav pakļauts tiesai saskaņā ar Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 1.punktu.

Download

07.07.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-62/1999

Download