• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

May 2023
PR OT TR CE PK SE SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Office phone 67020364

Lietas nr.: SKC-15/2023  

Izskatīšanas datums: 29.05.2023  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Zemgales apgabaltiesa  

Prasītājs: Rīgas namu pārvaldnieks, SIA  

Atbildētājs: Māris Incenbergs  

Būtība: dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas un saņemto pakalpojumu naksājumu parāda un nokavējuma procentu piedziņa Kasācijas lieta  

Office phone 67020339

Lietas nr.: SKA-369/2023  

Izskatīšanas datums: 29.05.2023  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība  

Atbildētājs: Ventspils novada pašvaldība  

Būtība: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Ventspils novada domei izdot pieteicējai labvēlīgu administratīvo aktu. Kasācijas kārtībā  

Office phone 67020361