• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

June 2022
PR OT TR CE PK SE SV 31 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Office phone 67020364

Lietas nr.: SKC-241/2022  

Izskatīšanas datums: 28.06.2022  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Būtība: laulības šķiršana Blakus sūdzības/protesta lieta  

Lietas nr.: SPC-13/2022  

Izskatīšanas datums: 28.06.2022  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Kurzemes rajona tiesa  

Prasītājs: Gvido Buks  

Būtība: maksātnespējas pieteikums Lietas sakarā ar būtiskiem tiesību normu pārkāpumiem (CPL 60. nodaļa)  

Office phone 67020339

Lietas nr.: SKA-368/2022  

Izskatīšanas datums: 28.06.2022  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Sandra Vinniņa  

Atbildētājs: Iecavas novada dzimtsarakstu nodaļa, Valsts policija  

Būtība: Sūdzība par Civilstāvokļa aktu reģistra 29.01.2018.ieraksta atcelšanu Kasācijas kārtībā  

Lietas nr.: SKA-47/2022  

Izskatīšanas datums: 28.06.2022  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Vladimirs Getliņš  

Atbildētājs: Lauku atbalsta dienests  

Būtība: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Lauku atbalsta dienestam izdot pieteicējam labvēlīgu administratīvo aktu Kasācijas kārtībā  

Office phone 67020361