• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 69. General Provisions for Enforcement Proceedings (Sections 552[1]-569)

28.10.2022. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-725/2022

Neviens no Civilprocesa likuma 563. pantā izsmeļoši uzskatītajiem izpildu lietvedības izbeigšanas pamatiem nav saistāms ar sprieduma izpildīšanas faktu. Tāpēc apstākļos, kad nav iegūti pierādījumi par sprieduma pilnīgu izpildīšanu un nav arī notecējis termiņš sprieduma izpildīšanai piespiedu kārtā, tiesai ir pienākums pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu izskatīt pēc būtības, to apmierinot vai noraidot

Download

22.04.2021. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-587/2021

Zvērināta tiesu izpildītāja tiesības uzturēt pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu nav pielīdzināmas prasības tiesībām. Tādēļ pietikuma par izsoles akta apstiprināšanu uzturēšana neietilpst Civilprocesa likuma 223.pantā minētā termina „prasība” tvērumā. Ja atcelts tiesas nolēmums vai attiecīgās institūcijas vai amatpersonas lēmums, uz kura pamata izsniegts izpildu dokuments, tiesu izpildītājs izpildu lietvedību ir tiesīgs izbeigt tikai pēc ieinteresētās personas lūguma.

Download

23.02.2000. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-15/2000

Download

19.12.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-192/1997

Download

22.10.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-167/1997

Download

09.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-61/1997

Download