• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Transitional provisions

09.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-96/2015

Pēc dienas, kad beidzas direktīvas ieviešanai noteiktais termiņš, dalībvalsts tiesību sistēmā novēloti ieviesta direktīva ir netieši iedarbīga, tostarp arī lietās, kurās nacionālās tiesas izskata strīdus starp divām privātpersonām tādā tiesību jautājumā, kas ietilpst Eiropas Savienības tiesību piemērošanas jomā.

Download