• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter Twenty-five. Court investigation

10.03.2005. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-154/2005

Pierādījumu pārbaudes neveikšana (KPK 2761. panta kārtībā) nav pieļaujama krimināllietās, kurās tiesājamais apsūdzēts par sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Download

10.12.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-683/2004

Abu iepriekšējo tiesu instanču nolēmumi atcelti un lieta nosūtīta jaunai iztiesāšanai pirmās instances tiesai, jo tā nav ievērojusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 98. panta pirmās daļas 3. punkta prasības. Kļūdu nebija iespējams labot apelācijas instancē, jo lieta pirmās instances tiesā skatīta, neizdarot pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā

Download

13.11.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-624/2004

Download

27.06.2002. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 154/2002

Download

05.05.1998. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-160/1998

Download

27.01.1998. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 3/1998

Download

23.04.1997. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-148/1997

Download

23.04.1997. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-143/1997

Download

17.04.1997. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-140/1997

Download

05.03.1997. Assignment Hearing Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-81/1997

Download