• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit piektā nodaļa. Tiesas izmeklēšana

10.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-154/2005 Pierādījumu pārbaudes nepieciešamība tiesas izmeklēšanā

Lejupielādēt

10.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-683/2004 Tiesa krimināllietu var izskatīt bez pierādījumu pārbaudes, ja tiesājamais pilnībā piekrīt visiem apsūdzībā minētajiem pirmstiesas izmeklēšanā konstatētajiem nozieguma izdarīšanas apstākļiem un noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijai. Tiesai obligāti jānoskaidro tiesājamā viedoklis un jānodrošina aizstāvis pirmās instances tiesā tajos gadījumos, kad viņš neprot tiesvedības valodu

Lejupielādēt

13.11.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-624/2004 Ja personai celta apsūdzība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts vairākos Krimināllikuma pantos un tiesa pieņēmusi lēmumu neizdarīt pierādījumu pārbaudi tikai apsūdzībā pēc viena Krimināllikuma panta, tad pārējā apsūdzības daļā tiesas pienā

Lejupielādēt