• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Sešpadsmitā nodaļa. SABIEDRĪBAS LĪGUMS (2241.–2280.pants)

23.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-45/2021 Pilnsabiedrības biedra tiesības, izstājoties no sabiedrības, saņemt galīgo norēķinu

Lejupielādēt

19.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2017 Pušu gribas noskaidrošana, kvalificējot tiesisko darījumu (nomas un sabiedrības līguma nošķiršana)

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2000 Uz sadarbības līguma pamata radušos prasījuma tiesību cedēšana

Lejupielādēt