• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz taisnīgu tiesu

24.09.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-669/2021 Informācijas par tiesu darbu pieejamība

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[D]/2021 Personu ar invaliditāti tiesības uz taisnīgu tiesu

Lejupielādēt

21.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-630/2016 Tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā

Lejupielādēt

06.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-482/2015 Tiesiskās vienlīdzības principa ievērošana tiesas spriešanā

Lejupielādēt