• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VIII[2] nodaļa. Mantas īpašā konfiskācija

03.11.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/2021 Izvērtējamie apstākļi, lemjot par noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai piederošas tādas mantas konfiskāciju, kas sakarā ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu nav atstājama personas īpašumā

Lejupielādēt

15.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2021 Noziedzīgi iegūta manta kā legalizēšanas priekšmets

Lejupielādēt

18.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-603/2019 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija

Lejupielādēt

19.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2019 Prokurora un apsūdzētā noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu obligāta sastāvdaļa – vienošanās par apsūdzētajam piederošās mantas īpašo konfiskāciju

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2019 Noziedzīgi iegūti līdzekļi

Lejupielādēt