• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VIII[2] nodaļa. Mantas īpašā konfiskācija

15.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2021 Noziedzīgi iegūta manta kā legalizēšanas priekšmets

Lejupielādēt

18.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-603/2019 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija

Lejupielādēt

19.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2019 Prokurora un apsūdzētā noslēgtās vienošanās par vainas atzīšanu un sodu obligāta sastāvdaļa – vienošanās par apsūdzētajam piederošās mantas īpašo konfiskāciju

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2019 Noziedzīgi iegūti līdzekļi

Lejupielādēt