• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Piektā nodaļa. REĀLNASTAS (1260.–1277.pants)

06.07.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-15/2020 Strīds par līgumiskas reālnastas ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

30.01.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1479/2014 Vienošanās par kopīpašnieku pienākumu ievērot teritorijas lietošanas noteikumus neatbilst reālnastas jēdzienam

Lejupielādēt