• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pulcēšanās un biedrošanās brīvība

08.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-380/2017 Pulcēšanās brīvības ierobežojumu pārbaude, pretpasākums un tiesību godprātīgas izmantošanas princips

Lejupielādēt

06.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2017 Publisks pasākums un vārda brīvība

Lejupielādēt

03.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2017 Policijas rīcība publiskos pasākumos, nodrošinot kārtību konfrontācijas gadījumā

Lejupielādēt

30.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2013 Biedrošanās brīvības ierobežojumu piemērošana

Lejupielādēt

30.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-309/2012 Par sapulces, gājiena vai piketa pieteikšanas termiņa nokavējuma sekām

Lejupielādēt

10.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2010 Valsts pienākums nodrošināt pulcēšanās brīvību

Lejupielādēt

12.12.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-457/2006 Iztrūkstot klātesamības momentam, uzskatu paušanu nevar uzskatīt par īstenotu pulcēšanās brīvības ietvaros; likums „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” attiecināms uz vārda brīvības īstenošanas formām vienīgi tad, ja tas likumā ir nepārprotami atrunāts

Lejupielādēt