• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

50.nodaļa. Tiesvedības īpatnības, slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā (544.-546.pants)

26.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-13/2021 Apsūdzētā un prokurora vienošanās par vainas atzīšanu un sodu apstiprināšanas neiespējamība apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

15.09.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-278/2011 Apsūdzētā viedoklis par nosakāmo sodu, slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā

Lejupielādēt