• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgie jautājumi

31.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-350/2021 Atbilstīga atlīdzinājuma apmēra noteikšana vairāku pamattiesību nepamatotu ierobežojumu gadījumā

Lejupielādēt

10.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-70/2021 Priekšnoteikumi dubultās sodīšanas aizlieguma pārkāpuma konstatēšanai

Lejupielādēt

08.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-194/2007 Cilvēktiesību izmantošanas godprātīgums

Lejupielādēt