• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VII nodaļa. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības

11.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-94/2016 Brīvības atņemšanas soda noteikšanas neiespējamība nepilngadīgajam par kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu

Lejupielādēt

09.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-364/2014 Krimināllikuma 65.panta pirmās daļas 2003.gada 12.jūnija likuma redakcija

Lejupielādēt

25.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-634/2012 Krimināllikuma 65.panta piektās daļas piemērošana un noziedzīgā nodarījuma recidīvs

Lejupielādēt

26.07.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-487/2012 Soda piemērošana nepilngadīgajiem

Lejupielādēt

24.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-190/2009 Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi nav uzskatāmi par sodu, tāpēc uz tiem nav attiecināma Krimināllikuma 51.panta piemērošana

Lejupielādēt