• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu

18.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-96/2021 Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – nelikumīga brīvības atņemšana – sastāvs

Lejupielādēt

31.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2021 Turēšana kalpībā, izmantojot personas ievainojamības stāvokli un cietušā atkarību no vainīgā

Lejupielādēt

10.03.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2015 Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs ir formāls un tā esamība nav saistāma ar nelikumīgas brīvības atņemšanas ilgumu

Lejupielādēt

16.12.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-640/2008 Krimināllikuma 156.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs

Lejupielādēt

25.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-270/2007 Krimināllikuma 158. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjekts

Lejupielādēt

09.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2007 Organizēta grupa kā noziedzīga nodarījuma kvalificējošā pazīme

Lejupielādēt

16.08.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-445/2005 Pamatota attaisnošana pēc Krimināllikuma 158. panta

Lejupielādēt