• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

62.nodaļa. Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (655.-661.pants)

08.06.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-88/2021 Taisnīga noregulējuma īstenošana jaunatklāta apstākļa gadījumā

Lejupielādēt

14.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-43/2019 Satversmes tiesas spriedums kā jaunatklāts apstāklis

Lejupielādēt

20.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-133/2018 Prokurora pienākums veikt procesu jaunatklātu apstākļu izmeklēšanai

Lejupielādēt

19.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-43/2018 Jaunatklāts apstāklis – Satversmes tiesas spriedums –, ar kuru tiesību norma, uz kuras pamata spēkā stājies nolēmums, attiecībā uz pieteicēju ir atzīta par spēkā neesošu no pamattiesību aizskāruma rašanās brīža

Lejupielādēt

08.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-637/2017 Jaunatklāts apstāklis - starptautiskas tiesu institūcijas atzinums par to, ka Latvijas nolēmums, kas stājies spēkā, neatbilst Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem

Lejupielādēt

08.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-546/2017 Jaunatklāts apstāklis - apzināti nepatiess eksperta atzinums

Lejupielādēt

01.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-474/2013 Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumā konstatēts pārkāpums kā pamats konstatēt jaunatklātu apstākli

Lejupielādēt

15.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-415/2012 Personas, kurām ir tiesības iesniegt pieteikumu vai protestu par tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna

Lejupielādēt

28.04.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-1/2011 Par jaunatklātu apstākļu pamatotību

Lejupielādēt