• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pensijas un pabalsti

12.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2005

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikums izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto, pensiju kā administratīvais akts pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā.

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-296/2005

Lejupielādēt

17.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-632/2004

Jautājumā par bērnu piedzimšanas pabalstiem uz robežapsardzes dienesta pienākumu pildītājiem, kuriem piešķirts valsts civildienesta ierēdņa statuss, ir attiecināms Valsts civildienesta likuma 25.pants.

Lejupielādēt

14.01.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/2004

Lejupielādēt