• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Otrā apakšnodaļa. ROKAS ĶĪLA (1340.-1361.pants)

14.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Ieturējuma nauda kā maksātnespējas procesā neatgūstams objekts

Lejupielādēt

10.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/1996 Par atbildību par noziedzīgā ceļā iegūtas mantas ieķīlāšanu

Lejupielādēt