• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgie jautājumi

23.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-933/2021 Obligation of the taxpayer to comply with the material and formal requirements of entries in the accounting registers

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-522/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta 3.2 daļā noteiktā termiņa piemērošana

Lejupielādēt