• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit septītā nodaļa. Sprieduma taisīšana

10.05.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-260/2005 Zaudējumi no tiesājamā piedzenami tikai par tādām prettiesiskām darbībām par kurām celta apsūdzība un kuru izdarīšanā tiesājamā vaina ir pierādīta

Lejupielādēt

02.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-123/2005 Nolēmuma pieņemšana par noziedzīga nodarījuma sastāvu personas rīcībā

Lejupielādēt

27.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-692/2004 Tiesas spriedumam jābūt pamatotam tikai uz tiesas sēdē izskatītiem pierādījumiem

Lejupielādēt

30.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-J-534/2004 Pēc protesta, kas iesniegts Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 32.A nodaļas kārtībā, atcelts pirmās instances tiesas spriedums, jo tajā nav pierādījumu analīzes (Latvijas KPK 313. panta pārkāpums)

Lejupielādēt

07.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-482/2004 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts, jo tajā trūkst nepieciešamās pierādījumu analīzes

Lejupielādēt

23.05.2003. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-328/2003 Civilprasība jāizlemj atbilstoši KPK 307. panta nosacījumiem

Lejupielādēt

22.07.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-158/1996 Par tiesībām lietu nosūtīt papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

06.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. KSU-2k-30/1995 Par daļu atbildības principa piemērošanu, izskatot civilprasību krimināllietās

Lejupielādēt