• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VALSTS DIENESTS

30.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-435/2021 Personas tiesības tikt noņemtam no militārā dienesta uzskaites savas pārliecības dēļ

Lejupielādēt